Създаване на фирма

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

Разположена в Югоизточна Европа, България е идеално място за бизнес. Тя се намира на пряк достъп до важни пазари. Европейският пазар и пазара на Близкия изток се пресичат в тази изключително достъпна страна.

Ако съответните документи са надлежно попълнени и депозитни в правилните органи, процедурата по откриване на фирма в България не отнеме повече от осемнадесет дни. Уставът трябва да бъдат регистриран в Българският Търговския регистър и се изисква банкова сметка.

Инвестиране в създаване на фирма в България

В момента в България има пазарна икономика. Въпреки това икономиката на България по време на комунистическия режим беше сериозно засегната и страната се нуждаеше от време, за да се развива и да стимулира икономиката си.

Най-важните бизнес сектори в България са: туризъм, IT, промишлеността и строителството. България е важен износител на въглища, а също и важен производител и износител на селскостопански продукти. Туризмът е един от най-значимите фактори за икономическия растеж на България. Планински и морски курорти привличат много чуждестранни туристи на достъпни цени.

Работната сила се счита за високо-квалифицирани и разходите за труд в България са по-ниски, отколкото в други страни от Западна Европа. Лицата, които искат да работят в България, трябва да имат разрешение за пребиваване и разрешително за работа. Разрешителното за работа се иска от работодателя в бюрото по труда и, въз основа на това, искане се получава разрешение за пребиваване.

Инвеститорите трябва да знаят, че само 10% от служителите на една компания могат да са чужденци.

Какви са предимствата на холдингова компания в България?

България предлага много за чуждестранните инвеститори и един от най-значимите от тях е система за данъчно облагане на страната. Такава е една от най-ниските в ЕС, с данък печалба от 10%. В българското данъчно законодателство е напълно синхронизирано с европейското законодателство. Инвеститори от страните на ЕС не трябва да плащат данъци при източника върху лихви и дивиденти.

Данъкът при източника върху дивидентите, изплащани на чуждестранни лица е 5%, а данъците при източника върху лихви, изплатени на чуждестранни лица достига 10%. Едно от предимствата на холдингово дружество в България е, че страната е подписала двойни договори за данъчно облагане с около 68 страни. Друго предимство е, че се изисква капитал за най-популярната форма на стопанска дейност, дружеството с ограничена отговорност се регистрира лесно, само срещу 2 лева, което прави лесно такова да се установи.

Контакти