Регистрация на ЕООД

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

В съвременните условия всяко предприятие има устав, регламентиращ неговата стопанска дейност. По този начин се съставя годишен счетоводен отчет и самото дружество може да влиза в договорни отношения с трети лица. Цялостната дейност около една фирма, предприятие, компания протичат като непрекъснат процес, посредством извършване на редица стопански операции.

В случай, че се двоумите или смятате, че сами не може да регистрирате своята фирма, то това е напълно възможно. При това може да стане безплатно, бързо и лесно. Сами може да се убедите в това, че е напълно възможно. Необходимо за процеса на регистрация на нова фирма е да установите дали е ЕООД.

Регистрацията на фирма като ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност изисква както при останалите дружества проверка на името и съществуващите възможни онлайн. Това се прави чрез проверка за друго вписано в Търговския регистър дружество. Може да се извърши от страницата на Търговския регистър онлайн в секция „Справки“. В случай, че нямате намерени резултати може да регистрирате фирма. Съществува и вариант, ако името съвпада или има сходства с друго име на фирма да бъде отказано регистрирането му.

Опцията за запазване на име на фирма също може да спести пари, в случай, че е направена проверка преди самото подаване на документите. Това важи, както при ЕООД, така и при другите типове дружества.

Следващата стъпка свързана със задължителната документация при регистрация е подаване на заявление А4. Такова представлява вписване на обстоятелства като дружество с ограничена отговорност, в което се включват данни за фирмата, капитала, управителят и т.н.

Контакти