Откриване на фирма

Счетоводни услуги

всичко за счетоводството

Имате ясна идея за откриване на бизнес и търсите начини да регистрирате фирма. Това не е трудно, когато знаете как. Следвайки някои лесни стъпки сами може да извървите пътя към вашето израстване.

Преди да пристъпите към оформяне на документи за откриване на фирма е важно да знаете:

  1. Как ще се казва фирмата/дружеството – повечето собственици на фирми избират имената според типа на дейност на фирмата. За да сте още по-сигурни в това е добре да проверите, избраното име дали не се дублира с друга фирма в Търговския регистър.
  2. Втората стъпка е да уточните адреса. Тук има разлика от офис или местонахождение на друг вид със самото седалище на фирмата. Второто е важно като адресна регистрация за самата фирма и трябва да е постоянно. За разлика от него местонахождението, където се практикува дейността може да се сменя, да е под наем и т.н.
  3. Третата важна крачка около откриването на фирма е да уточните предмета на дейност. Тук роля имат както фирмите, чиито предмет на дейност е специфичен, така и ползващите стандартни предмети. Дори да не е упомената в документацията по откриване на фирма някои тип такава, то автоматично се подразбира и се споменава, че може да се упражнявате всяка дейност, която не е свързана със специален лиценз и не нарушава законите.
  4. По отношение минимума на инвестиран капитал изискванията не са големи. Достатъчни са само 2 лева. Това е сумата, която изисква банка преди подаване на документите в Търговския регистър.
  5. Уточнете сами ли ще работите или ще имате сътрудници във фирмата.
  6. Уточнете колко ще са управителите на фирмата. Такива могат да са както едно лице, така и двама или няколко сътрудници. При откриване на фирма са важни личните данни на лицето, което се явява управител. Неговите лични данни - ЕГН и адрес, място на раждане на заявителя, данни от лична карта и т.н. се вписват в цялата документация на фирмата.

Контакти